Najam geodetskih instrumenata i opreme

Vanjska radio veza 35W - 300,00kn/dan

Vanjska radio veza 35W - 300,00kn/dan

Komplet za vanjsku radio vezu.

Cijena: 300kn/dan+PDV