Blog

LiDAR sustavi i 3D skeneri (1)

LiDAR sustavi i 3D skeneri (1)
  • Objavljeno: 17.10.2023.

Različiti tipovi LiDAR sustava i 3D skenera

Tehnike LiDAR snimanja i 3D skeniranja postala je uobičajena u svakodnevnome poslu. Danas je standard za projektiranje svakog kapitalnog projekta cesta, željeznica, vodotoka, polja solarnih panela ili parkova vjetrenjača, podloga za projektiranje dobivena LiDAR snimanjem. Te su podloge detaljnije, a samim time kvalitetnije od dosadašnjih koje je napravila geodetska ekipa klasičnim mjernim instrumentima, a masovnom upotrebom LiDARa znatno su snižene cijene uređaja i same usluge.

LiDAR mjerne sustave poznajemo kroz dvije grupe uređaja. Prva grupa su uređaji za terestičko snimanje koje nazivamo 3D skeneri, a druga grupa je za mobilno snimanje sa različitih tipova vozila, plovila i letjelica, a nazivamo ih LiDAR sustavi.

3D skeneri

Najprije ćemo navesti stacionarne 3D skenere na stativu.

Zatim imamo ručne tj. pokretne 3D skenere koje nosimo u ruci, a mogu biti vezani na GNSS uređaje pomoću kojih povećavamo točnost skeniranja.

Ručne 3D skenere moguće je postaviti na naprtnjaču sa konzolom, što nam omogućuje dugotrajnije nošenje u odnosu na uređaj nošen u ruci.

LiDAR sustavi

LiDAR sustavi mogu biti montirani na različita vozila kao što su bicikli, motocikli, quad, ATV, automobili itd.

zatim plovila

i na kraju letjelice kao što su bespilotne letjelice

avioni

i helikopteri