Blog

Kako se troši novac HKOIG – 2. dio

Kako se troši novac HKOIG – 2. dio
  • Objavljeno: 13.02.2020.

(Zaprimljenim glasačkim listićima će se smatrati samo oni koji su primljeni isključivo u za to predviđeni poštanski pretinac do 24 sata 19.02.2020.)

Ovim putem pozivamo sve ovlaštene inženjere geodezije koji nisu glasovali da svoj glas daju listi broj 3, listi koju je okupio i predvodi kolega Grga Kostelac, razlog  je taj jer je to lista koju čine naši kolege koji imaju ili rade u  malim uredima i imaju iste probleme kao i velika većina članova HKOIG, a ima nas više od 80 %.

NE PROPUSTITE PRILIKU JER SADA JE IZBOR U NAŠIM RUKAMA.

Gospodin Kostelac se je dotaknuo angažmana odvjetničkog društva Tin Matić i partneri d.o.o. i njihovih ugovora i honorara, no to je posljedica, trebalo bi se pozabaviti uzrokom, a to je činjenica da je došlo do sklapanja ugovora, za koji nas zanima kada je i gdje i pod kojim uvjetima raspisan natječaj, koji su bili uvjeti, tko je još bio u konkurenciji, tko je bio u komisiji koja je provodila natječaj, zapisnik sa natječaja i odluka o odabiru,  a trebalo bi napraviti i analizu kako su odvjetničke usluge u deset godina narasle skoro tri puta i opasno se približavaju udjelu od 10 % od ukupnog budžeta HKOIG.

Organizacija i provedba natječaja je najslabija karika koju treba detaljno istražiti. Na vlastitim iskustvu smo se uvjerili kako i na koji način se provode natječaji u HKOIG. Navest ćemo primjer organizacije simpozija u Opatiji 2018 godine, a prisjetit ćemo se i natječaja za Glavnog stručnog tajnika 2019. godine, zanimljivo oba ova natječaja su objavljena na samome kraju sedmoga mjeseca kada se masovno koristi godišnji odmor (27.07.2018. i 30.07.2019.).

O natječaju za Glavnog stručnog tajnika komore smo pravovremeno obavijestili članstvo HKOIG i natječaj je na kraju poništen.

Ovom prilikom bi se pozabavili organizacijom simpozija u Opatiji 2018. Godine, u sklopu kojega je poslan putem e-maila poziv zainteresiranim sponzorima i izlagačima da se prijave, sa uputom da se prijavi na originalnome formularu sa podacima tvrtke i da se izabere koji sponzor ili izlagač se želi biti. U daljnjem tekstu je bilo navedeno koliko košta koje sponzorstvo i što se dobiva za pojedino sponzorstvo. Pa se tako za generalnog sponzora plaćalo 10.000,00 kn+PDV i dobije se uz ostalo 30 min za predstavljanja firme u glavnoj dvorani u kvalitetnome terminu, dok zlatni sponzor plaća 7.500,00 kn+PDV i dobije se uz ostalo 30 min za predstavljanje firme u sporednoj dvorani i degradirajućem terminu u vrijeme pauze za ručak.

Poziv je bio amaterski sastavljen jer nije bilo nikakvih drugih pravila, uvjeta, a organizator nije naveo niti koliko može biti generalnih sponzora, a nije si dao niti pravo izbora, mi smo se prijavili za generalnog sponzora i kod same prijave na vidjelo je izbilo način rada HKOIG.

Poziv za prijavu smo primili e-mailom 27.07.2018. u petak u 13.57 h. Da podsjetim komora petkom ne radi sa strankama. U ponedjeljak na početku radnog vremena donosimo prijavu i urudžbira je Ivan Remeta koji nas obavještava da je generalno sponzorstvo već dogovoreno.

Zvuči nevjerojatno, ali u HKOIG je to moguće. Nakon prijave za sponzora samoinicijativno uplaćujemo sponzorstvo u punome iznosu od 12.500,00 kn. U nastavku slijedi niz neugodnih situacija u kojima smo o situaciji obavijestili mnoge koji su imali ili su mogli imati veze sa organizacijom na bilo koji način (organizacijski odbor, upravni odbor, nadzorni odbor), zanimljivo je da nitko od njih nije odgovorio na naše dopise osim predsjednika Krupe, koji je u svojem pismu potvrdio većinu naših navoda. Zanimljivo je da je predsjednik komore opravdavao cijeli postupak na način da je jedna prijava stigla prije naše, što nije potkrijepio nikakvim dokazima, a s obzirom da nije bilo kriterija prve prijave i nije navedeno koliko će biti generalnih sponzora, ta je možebitna informacija nebitna.

Na kraju nas je organizacijski odbor odbio na osnovu prava koje si nisu dali kroz natječajnu dokumentaciju, što je samovolja organizacijskoga odbora, koja u Europskoj uniji nije dopuštena i podliježe sankcijama.

Ovime putem obavještavamo članstvo komore da ćemo dokumentaciju o ovome slučaju dostaviti Stegovnome tužitelju komore, te se nadamo da će protiv svih odgovornih i obavještenih u ovome predmetu biti dosljedan i pokrenuti postupke, kao što ih pokreće protiv mnogobrojnih geodeta koji rade u malim uredima i da neće zaboraviti adresu državnog odvjetništva kako bi se detaljno provjerilo da li se je netko okoristio i da li je komora na šteti.

 

U Zagrebu, dana 12.02.2020. godine

Bernard Jurković