Blog

Kako se troši novac HKOIG – 1. dio

Kako se troši novac HKOIG – 1. dio
  • Objavljeno: 13.02.2020.

(Zaprimljenim glasačkim listićima će se smatrati samo oni koji su primljeni isključivo u za to predviđeni poštanski pretinac do 24 sata 19.02.2020.)

Ovim putem pozivamo sve ovlaštene inženjere geodezije koji nisu glasovali da svoj glas daju listi broj 3, listi koju je okupio i predvodi kolega Grga Kostelac, razlog  je taj jer je to lista koju čine naši kolege koji imaju ili rade u  malim uredima i imaju iste probleme kao i velika većina članova HKOIG, a ima nas više od 80 %.

NE PROPUSTITE PRILIKU JER SADA JE IZBOR U NAŠIM RUKAMA.

Potaknuti objavom kolege Grge Kostelca o načinu trošenju novca u HKOIG, odlučili smo podijeliti naša saznanja i razmišljanja.

Ali prvo kolegi Kostelcu iz osobnog saznanja poručujemo da nije točna konstatacija da je većina kolega glasala na izborima i da izbori još uvijek traju i da nikada nije kasno da se rad HKOIG demokratizira i dovede na civiliziran i transparentan način rada.

Ovim putem pozivamo sve ovlaštene inženjere geodezije koji nisu glasovali da svoj glas daju listi broj 3, listi koju je okupio i predvodi kolega Grga Kostelac, razlog  je taj jer je to lista koju čine naši kolege koji imaju ili rade u  malim uredima i imaju iste probleme kao i velika većina članova HKOIG, a ima nas više od 80 %. Kolege sa ove liste dosada nije sudjelovala u katastrofalno lošem vođenju komore.

Listu br.1 i listu br. 2 su sastavili i predvode ljudi koji su dosad učestvovali u radu i vodili su HKOIG, a nas male urede i struku su doveli u katastrofalno loš položaj, a imaju samo dva cilja:

  • budžet vrijedan oko 3.000.000,00 kn
  • da nitko ne ugrozi njihove veze i poslove sa Državnom geodetskom upravom

Osim navedena dva cilja brinuli su se da dobro funkcionira represivni aparat, kako nitko iz straha pred kaznama ne bi kritizirao ili postavljao nepodobna pitanja o funkcioniranju ili financijama HKOIG.

Već je više puta konstatirano da o bilo kakvome funkcioniranju HKOIG gotovo da i nema informacija, a i kada se traže jako teško se dobivaju. Iskustvo nas je naučilo  da kada je nešto tajna i teško dostupan podatak kao što je ukupno poslovanje i rad HKOIG opravdano je pretpostaviti da postoje nepravilnosti, a možda i protuzakonito djelovanje, jer u protivnom poslovanje bi bilo transparentno.

Prema podacima iz objave kolege Grge Kostelca usredotočit ćemo se  na  trošenje ostatka budžeta od 1.600.00,00 kn koji potroše članovi skupštine, upravni odjel i ostala tijela. Znači skupština HKOIG broji 35 članova, koji bi ujedno trebali obnašati i određene funkcije u komori, a to znači 1.600.000,00 kn / 35 = 44.444,44 kn što kada podijelimo na dvanaest mjeseci znači da bi svakome članu skupštine pripadala naknada od 3.700,00 kn mjesečno.

Naše je mišljenje da većina članova skupštine komore nije dobili gore navedenu mjesečnu naknadu već možda nešto simbolično, ali većina tog iznosa otpada na malu grupu koju ne čini više od deset članova skupštine HKOIG, a tada je to velik novac za opravdati.

O načinu trošenja novca u HKOIG detaljno smo počeli računati prije nešto manje od godinu dana, kada smo posjetili godišnji skup Savezne udruge geodeta u Novome Mestu. Osim nas skupu su nazočili predstavnici HKOIG (članovi upravnog odbora Robert Kloičnik direktor Geodetskog zavoda iz Splita, Goran Lipovšak direktor Geodetskog zavoda iz Rijeke i Siniša Ramić direktor A.G.G. iz Pule) i HGD (Rinaldo Paar i Bruno Pacadi).

Pokušali smo napraviti kalkulaciju koliko su izaslanstva na tome skupu koštale pojedinu geodetsku udrugu, pa smo tako izračunali da predstavnici HGD (Rinaldo Paar i Bruno Pacadi), s obzirom da su došli iz Zagreba koštali oko 700,00 kn.

No iznenađenje je koliko HKOIG košta njihova delegacija, prema našem računu skoro deset puta više:

  • jer Robert Kloičnik dolazi iz Splita i pripadaju mu naknade za troškove upotreba privatnog vozila u službene svrhe 500 km x 2 x 2 kn=2.000,00 kn, zatim cestarina 2 x 300 kn, dnevnice 370 kn dnevno i trošak noćenja
  • jer Goran Lipovšćak  dolazi iz Rijeke i pripadaju mu naknade za troškove upotreba privatnog vozila u službene svrhe 250 km x 2 x 2 kn=1.000,00 kn, zatim cestarina 2 x 100 kn, dnevnice 370 kn dnevno i trošak noćenja
  • jer Siniša Ramić dolazi iz Pule i pripadaju mu naknade za troškove upotreba privatnog vozila u službene svrhe 350 km x 2 x 2 kn=1.400,00 kn, zatim cestarina 2 x 200 kn, dnevnice 370 kn dnevno i trošak noćenja

Zakonski je opravdano da im se plati naknada za putne troškove, ali zar u posjetu  nje mogao otići netko iz Zagreba ili predstavnik sjeverozapadne regije (županije Krapinsko zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko Križevačke i Bjelovarske - nažalost u upravnome odboru nema predstavnika sjeverozapadne regije) te na taj način smanjiti i racionalizirati troškove.

Trebalo bi detaljno razmotriti troškove vezane za putne troškove, naknade, dnevnice i ostalo, ali prema gore navedenome slučaju  trošenje budžeta komore nije racionalno, jer je i kolega Kostelac postavio pitanja odlazaka u Mostar i Ljubljanu.

Osim navedenih slučaja trošenja budžeta, zanima nas točna informacija o plaći i ostalim primanjima stalnih zaposlenika komore, jer prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama neki zaposlenici komore imaju neto plaću nešto veću od 10.000,00 kn, ako bi se ta informacija potvrdila to bi značilo da imaju plaću kakvu zaposlenici u malim geodetskim uredima mogu samo sanjati.

 

U Zagrebu, dana 12.02.2020. godine

Bernard Jurković